דף הבית

בהכירי כריכת הספרבהכירי היא נובלה שכתבתי ב-2016 אודות החיים בהתנחלות בשטחים הכבושים. מעולם לא ביקרתי בהתנחלות ולא שוחחתי עם מתנחלים. היכרותי עם התנחלויות ועם יושביהן מבוססת על תצפית רבת שנים אחר אורחם ורבעם של המתנחלים ושל רבניהם. אם יטען מישהו שכתיבה מעין זו היא סוג של קולוניאליזם תרבותי לא אוכל אלא להסכים איתו בכל פה.

ניתן להוריד עותק דיגיטלי בחינם באתר המוקדש לספר. באתר יש קצת חומר רקע, תגובות קוראים וכמה פוסטים בעניינים שבהם עוסקת הנובלה, בעיקר פרשנות פוליטית-דתית.

הספר נועד, בין השאר, לעורר דיון דתי בחטא ההתנחלות. אשמח את תמצאו לנכון להשאיר תגובה באתר או לכתוב אלי לאחר הקריאה. לספר נרשמו עד כה מעל אלף הורדות ואני יודע בוודאות שמאות של סרוגים קראו אותו, אך משום מה קיבלתי מהם אך תגובות בודדות.

בהיעדר תגובה ברורה מצד הציבור המתנחלי או מי מנציגיו אפשר היה לחשוד שאולי נסתתמו טענותיהם, אך בהכירי אותם ואת שפתם ואת דרכיהם ואת משא לבבם, הייתי אומר שטיעונים לא חסרים להם, לכן יש מקום לתהות אם לא הצליחה הנובלה לדגדג במשהו את חומת האטימות שהקיפו את עצמם, ומכאן שתיקתם. וגם אם זה המעט קרה – די לי בכך. לעת עתה.