דף הבית

הדרך לפוסט לאומיות

אתאיסטים אוהבים לטעון כי דתות הן הגורם מספר אחת למלחמות ולהרג בהיסטוריה האנושית. אף שהיה ממש בטיעון הזה עד לפני 250 שנה בערך, הרי שמאז צמיחת הלאומיות ומדינות הלאום, מעמדה של הדת כגורם מוביל בהרג בני אדם התערער ואת הבכורה נטלו מדינות הלאום.

סכסוכים בין מדינות ומלחמות אזרחים בתוך מדינות הן הגורם המרכזי להרג וסבל על פני כדור הארץ ולמרות זאת מדינות לאום הן הגריד שעל פיו משורטט העולם. למה בעצם?

השאלה נשמעת מוזרה למי שנולד לתוך עולם כזה. מרבית בני האדם מורגלים לראות העולם מחולק למדינות וכל אפשרות אחרת תיראה להם מלאכותית. יתרה מזאת, המדינה מחזיקה בסמכויות הנחוצות לשמירת הסדר החברתי, וברור שבלעדיה ישרור כאוס ואיש את רעהו חיים בלעו. למרות כל אלה, המדינה מציבה קושי גובר הולך בניהול הפנימי שלה, והמתח הגואה לעיתים בין מדינות מציב סכנה מתמדת להתפרצות של אלימות גלובלית. נראה על כן שהחלוקה הקיימת של העולם למדינות אינה מתנהלת כמצופה ונזקה הולך וגובר על תועלתה, ומכאן שיש מקום לחשוב על סידור חדש, הולם יותר לזמננו.

בחיבור שכותרתו The post national constellation, (שקשה לתרגמה בגלל היעדר מלה הולמת ל-constellation שהיא קבוצת כוכבים בעברית), משרטט יורגן האברמס, סוציולוג ופילוסוף מבוגרי אסכולת פרנקפורט, תחליף למדינות הלאום, ומתווה את הדרך לעולם בו מוסדות ותהליכים גלובליים ינהלו את החברה האנושית וישמרו על הסדר הנדרש.

האברמס אינו אוטופיסט ומאמרו אינו משרטט חזון מוגדר בסגנון אלטנויוולט. הוא פותח בניתוח רעיון מדינת הלאום שבבסיסו התפיסה המגדירה לאומים על בסיס העבר המשותף, השפה והתרבות של הפרטים המרכיבים אותם. הוא מראה כי תפיסה זו מופרכת וארכאית ואין לה ביטוי ממשי במדינות העולם כיום, שחלקן הגדול רב-אתניות, תרבותן רב לאומית ועברן מומצא ומנוהל כפרויקט תעמולה.

globe map

בהמשך מצביע האברמס על כוחם הגדל והולך של תהליכים בינלאומיים – בראשם הכלכלה הגלובלית – ועל תרומתם להחלשת מדינת הלאום, ומדגיש את הפער בין הנדרש למצוי בפתרון אתגרים בינלאומיים כמו שמירת השלום, רווחה כלכלית, זכויות אדם, הרס הסביבה.

נדמה לי שהנקודה המעניינת מכל לגבי עמדתו האברמס בניתוח הזה, היא התפקיד המכריע שהוא מייחס לכלכלה הקפיטליסטית בהנעת התהליך. כמייצג בולט של אסכולת פרנקפורט, שבליבה ניצבה תמיד ביקורת מרקסיסטית ארסית נגד הקפיטליזם, יש כאן חידוש משמעותי ומעניין.

לאומנים במדינות רבות כבר זיהו את הגלובליזציה כגורם המערער את יסודות קיומה של מדינת הלאום וגל הפופוליזם השוטף כיום את העולם הוא תגובת נגד לכך. על פי האברמס, שפרסם את מאמרו ב-1998, תגובת הנגד הלאומנית היתה צפויה. עם זאת הוא חוזה שכוחות הכלכלה והתאגידים הבינלאומיים יגברו על המדינות ותהליך הגלובליזציה יילך ויתעצם.

הדרך לפירוקה המלא של מדינת הלאום ויצירת חברה גלובלית שלווה ומשגשת עדין ארוכה, אבל גם מסע של אלף מילין נפתח בצעד אחד ונראה שהגיעה השעה להתחיל לחשוב במונחים מעשיים כיצד עושים אותו. קשה לחזות את תוצאות משבר הקורונה של 2020, אבל נראה שהרעיון שאפשר להחזיר את הגלגל לאחור – לפרק את הגלובליזציה ולהגביה עוד יותר את החומות בין מדינות – ספג מכה אנושה. הווירוס לא מכיר בגבולות, בלאומים ובמעמדות ותוקף את כולם באופן שווה. כדי להילחם בו נחוצים יותר – לא פחות – רצון טוב, תיאום ושיתוף פעולה.