כשהטרוריסטים היו יהודים

כתבה זו הופיעה לראשונה במוסף הארץ לפני 21 שנה – ב-14 בנובמבר 1997. לפני כמה חודשים פנה אלי קורא ששמר העתק שלה ושלח לי במייל צילום של העמודים, למעט עמוד אחד שנשמט ונעלם.
תודה להערותיהם והארותיהם של פרופ' רפאלה ביילסקי מהאוניברסיטה העברית וד"ר מחמוד מוחארב מאוניברסיטת בית לחם שאיששו בזמנו את התזה המרכזית המובאת בכתבה.

בין חגיגות המאה לציונות ליובל החמישים לעצמאות, מציין הלוח מועד עלום ונשכח, שאיש לא ישוש לחגוג אותו. היום לפני 60 שנה בדיוק – 14 בנובמבר 1937 – בוצע פיגוע הטרור הגדול הראשון של יהודים נגד ערבים. קציר הדמים ב"יום ראשון השחור", כפי שכינה אותו יצחק בן צבי, יו"ר הוועד הלאומי, הסתכם בשבעה הרוגים ערבים, בהם שתי נשים. הוא סימן את ראשיתה של מערכת טרור שנמשכה, עם הפוגות שונות, עד למלחמת העצמאות והקמת צה"ל, ואשר במהלכה ביצע האצ"ל (וגם לח"י וההגנה, אם כי במידה פחותה הרבה יותר) מאות פיגועי טרור נגד ערבים, שבהם נקטלו מאות בני אדם.

ככל טרור, היה גם הטרור היהודי חסר הבחנה ברוב המקרים. קורבנותיו היו עוברי אורח, גברים, נשים וילדים. הם נהרגו בפיצוץ באוטובוס, מרימון שהושלך לבית קפה, מטען שהונח בשוק, ירי מהמארב, ולפעמים אף במיטתם, בשעת לילה. לא פעם נהרגו בפיגועים גם יהודים שנקלעו למקום במקרה.

הטרור היהודי היה משוכלל ומאורגן יותר מעמיתו הערבי בן התקופה. הטרוריסטים היהודים היו הראשונים שנקטו טכניקה של ביצוע כמה פיגועים בו־בזמן במקומות שונים, להגברת הרושם. הטרוריסט היהודי היה הראשון להניח מטעני תופת במקומות ציבור הומי אדם, כשווקים ותחנות רכבת; הראשון להכניס למטעני החבלה גם יתדות ברזל (ניטים) להגברת הקטל, והראשון להפעיל בהצלחה מכוניות תופת.

כחברה מוכת טרור, מדהים לגלות עד כמה חבוי ומודחק פרק הדמים הזה בזיכרון הלאומי שלנו. אף שהמידע זמין וגלוי לעין כל – רוב החומר לכתבה זאת נלקח מפרסומים רשמיים של האצ"ל וההגנה, המצויים בכל ספרייה ציבורית – נראה שאיש אינו זוכר היום שלפני 60 ו-50 שנה הוגדרו אנשי האצ"ל בידי הרוב המכריע של הצבור בארץ כ"מרצחים נתעבים", "בני עוולה חסרי צלם אנוש", "מחבלים שפלים ופחדנים, שדם נקיים על ידיהם".

תגובה להבלגה

הטרור היהודי נולד עם מאורעות תרצ"ו, באפריל 36'. ערביי פלשתינה בהנהגת המופתי של ירושלים פתחו בשביתה כללית ובמרד נגד השלטון הבריטי, ובאותה הזדמנות החלו לתקוף גם יהודים. בדרכים ובגבולות הערים המעורבות החלו ליפול קורבנות יהודים. הנהגת היישוב העברי החליטה על קו של הבלגה: כל המאמץ הופנה להגנה עצמית, בציפייה שהבריטים ימגרו את המרד. אבל ככל שנמשך המרד הערבי והתארכה רשימת הנרצחים היהודים, החריף הוויכוח ביישוב על מדיניות ההבלגה.

האצ"ל, שהוקם כמה שנים קודם לכן על-ידי קבוצת פורשים מההגנה, נקרא אז "הגנה ב'" ושימש כבר כזרוע המבצעית של המפלגה הרוויזיוניסטית. הנהגתו החליטה מן ההתחלה לשבור את ההבלגה במה שכינתה "פעולות תגובה". בגלל חולשתו המבצעית, לא היה הארגון מסוגל לבצע פעולות מורכבות שמטרתן להעניש את הפורעים הערביים עצמם או את שולחיהם, והוא פגע במי שהזדמן בדרכו.

הפעולה הראשונה היתה בליל ה-12 באפריל 36', ימים ספורים לאחר נפילת הקורבן היהודי הראשון. אנשי אצ"ל הרגו ביריות שני ערבים בצריף ליד ירקונה. באוגוסט הם הרגו שני ערבים שעברו בעגלה בדרך פתח תקוה, ובאמצע אוקטובר הרגו שני ערבים שעברו בשדרות קק"ל בתל אביב. באותה תקופה גם ערכו כמה פיגועי ירי על כפרים ערביים בצפון תל אביב, שבהם נהרגו כמה תושבים, ותקפו ביריות את הרכבת מירושלים ליפו, שלפעמים הושלכו ממנה פצצות כשעברה בשטח תל אביב (נוסע ארמני אחד נהרג וחמישה ערבים נפצעו).

פעולות הנקם האקראיות עוררו ביישוב תגובות של כעס וגינוי. במקרה אחד נרצחו פלאחית ובנה הפעוט בדרכם חזרה מהשדה. משה סמילנסקי התייחס למקרה זה כאשר האשים את הציבור העברי בשתיקה שבהסכמה ובהיגררות אחר "קסם המלחמה ושפיכת הדמים" והזהיר ש"הספחת" תתעצם ותגדל.

ואמנם, ככל שהתרבו התקפות הערבים החלו גם בהגנה לפקפק בתועלת שבמדיניות ההבלגה. בעקבות רציחתן של שתי אחיות יהודיות שסעדו ערבים בבית חולים ביפו, החליטה ההגנה להגיב וב-17 באוגוסט 36' השליכו אנשיה ביפו פצצה שהרגה כמה ערבים. ב-20 באוגוסט, בתגובה לרצח ארבעה יהודים בכרמל, ירו פעילי ההגנה בחיפה לעבר פלאחים מהכפר טירה – שממנו יצאו, כך הניחו, הרוצחים – הרגו אשה אחת ופצעו שני גברים. "דבר", ביטאון ההסתדרות, שתקף עד אז בחמת זעם את "בריוני הימין בני העוולה", הצטדק: "זו תוצאה של ההכרה המשתלטת בארץ כי התוקף הוא הנשכר, והמשליט אימים – משליט את רצונו".

עד סוף 1936 ביצעה ההגנה פעולות נקם נוספות. באבו-כביר נהרגו ערבים, אך "ספר תולדות ההגנה" אינו מוסר כמה. נעלמה מהספר פעולה נוספת, שעליה מספר דוד ניב ב"מערכות האצ"ל". ב-28 באוגוסט 36', לאחר רצח דוד נשרי, שלח סניף ירושלים של ההגנה שני אנשים ל"פעולת עונשין" בעיר. ברחוב יפו הם ירו בזוג ערבים "שמצאו חן בעינינו כאובייקט".

באוקטובר 36' שלחו הבריטים לארץ את ועדת פיל והסתמנה הפוגה במעשי האלימות. סיכום הביניים מבחינת היהודים היה קודר למדי. מתחילת המאורעות הרגו הערבים 80 יהודים ופצעו 359 ב-2,000 מקורי תקיפה. היישוב היהודי אמנם היה מוגן יחסית בגבולותיו, אך אנשיו התקשו לנוע בביטחון בדרכים. מעשי הנקם לא הצליחו לשנות את התמונה.

בינתיים התרחש פילוג באצ"ל. אברהם תהומי וכמחצית מ-3,000 חברי האצ"ל חזרו להגנה. בארגון הצבאי הלאומי נותר רק הגרעין הבית"רי הקשה. עם פרסום מסקנות ועדת פיל, שהמליצה על חלוקת הארץ, התייעץ האצ"ל עם מנהיג התנועה הרוויזיוניסטית, זאב ז'בוטינסקי, כיצד לנהוג. באפריל 37' הורה ז'בוטינסקי ממקום מושבו ביוהנסבורג: "אם תתחדשנה הפרעות ואם תבוא בהן הנטייה להתנפל גם על יהודים – אל תבליגו". אבל באוגוסט אותה שנה, בפגישה עם ראשי הארגון באלכסנדריה, אמר: "אינני רואה מה גבורה יש בירייה בגבו של פלאח המביא על חמור ירקות למכירה בתל אביב ומה תועלת ציבורית יש בכך".

המהומות הערביות התחדשו בהיקף נרחב בסוף אוגוסט 37'. יהודי נהרג באוטובוס לירושלים ושני חקלאים יהודים נרצחו ליד כרכור. האצ"ל הגיב בסדרת פיגועים שבהם נהרגו שבעה ערבים ונפצעו ארבעה. ההגנה הרגה שני ערבים בכפר קאקון, מזרחית לחדרה, כנראה גם כן כנקמה על רצח השניים מכרכור. מעשי הרצח ותגובות הנקם הסלימו בהדרגה עד שהגיעו בנובמבר לשיא חדש. ב-9 בחודש נרצחו בידי ערבים חמישה חברי הכשרה מקריית ענבים שיצאו לנטיעות. כעבור יומיים הגיב האצ"ל בהטלת פצצה על קבוצת ערבים שישבו מול מוסך בירושלים. שני ערבים נהרגו וחמישה נפצעו, מהם שניים קשה. עוצר הוטל על ירושלים וכשהוסר ביום ראשון בבוקר, 14 בנובמבר, התברר כי התגובה טרם נסתיימה. בסדרת פיגועים בירושלים ובחיפה, שכללה ירי על אוטובוסים והטלת רימונים לבתי קפה, נהרגו שבעה ערבים נוספים, בהם שתי נשים.

ההד למעשה, בקרב יהודים וערבים כאחד, היה עצום. מאז קודש באצ"ל ה-14 בנובמבר כיום שבו "נגולה חרפת ההבלגה" ו"ציון דרך המסמל את המעבר מהגנה להתקפה". הבריטים הגיבו בסדרת מעצרים בקרב חברי הארגון ופעילי בית"ר, ואילו בתוך היישוב החריף הוויכוח על דרך הטרור. אבל המחלוקת, שהיתה מוסרית בראשיתה, קיבלה משמעות פוליטית. השימוש בטרור הפך את הרוויזיוניסטים לגורם משמעותי במשוואת הכוחות המדינית-פוליטית, גורם שאינו כפוף למרות המוסדות ופועל על דעת עצמו בקיצוניות. מרכז מפא"י אף החליט "לבודד את הטרוריסטים, להוקיעם מכלל היישוב".

ההתקפות הערביות נמשכו, אך לאחר ה-14 בנובמבר נדם האצ"ל והצטרף גם הוא להבלגה. הסיבה היתה החלטתם של הבריטים להקים בתי דין צבאיים על פי תקנות שעת חירום. מיד עם כינונם החלו להטיל עונשי מאסר עולם ואף גזרי דין מוות על ערבים (כ-180 ערבים נתלו בשנות המרד). ראשי האצ"ל חששו להורות על פעולה שתוביל לתליית יהודים. כמו כן, נתגלעה בארגון מחלוקת: רבים מחבריו התקשו להתמיד בדרך הטרור. יוסף קרמין (נבון): "נתקלנו בקשיים מצד חברינו כי רבים לא היו מוכנים להרוג אדם… חלק מהם ענה: זה נגד מצפוני". גם ח' קלעי, חבר מפקדה, העיד: "הייתי צריך לשכנע את עצמי, כי לא היה קל להרוג אדם. ההסתגלות של איש אירופי להלך מחשבה ומנטליות ערבית של נקמה היתה קשה".

מנגד, היו בארגון אנשים שההבלגה היתה בשבילם בלתי נסבלת. חברים מן השורה, צעירים חדורי תחושות נקם, החלו לצאת לפעולות על דעת עצמם. פה ושם אף הפילו קורבנות. יחזקאל אלטמן, שירה באוטובוס ערבי בדרכו לירושלים, הרג ילד. הוא הורשע ונידון למוות, עונשו הומר במאסר עולם וסופו ששוחרר כעבור שש שנים. אבל רשימת הנרצחים היהודים הלכה וגדלה. לאחר שערבים רצחו חמישה יהודים שנסעו במונית בדרך לצפת, בהם ילד ושלוש נשים, וירו למוות בארבעה צעירים, בהם חבר בית"ר, ליד הכפר הערבי באסה – החליטו שלושה מאנשי האצ"ל בראש פינה להגיב. הם ארבו לאוטובוס ערבי שירד מצפת לטבריה, אך נכשלו בניסיונם לפגוע בו ברימון יד וגם יריותיהם לא פגעו באיש מנוסעיו. הם נמלטו אבל נתגלו מיד על ידי שוטר יהודי שהסגיר אותם לבריטים. אחד מהם, שלמה בן יוסף, נידון למוות בתלייה.

עסקני היישוב מכל המפלגות פתחו במאמץ שתדלנות אדיר כדי להציל את חייו, אך הבריטים סירבו להיכנע, וב-28 ביוני 38' נתלה בן יוסף בכלא עכו.

ימים אחדים לפני ביצוע גזר הדין שלה ז'בוטינסקי מברק לאנשיו: "אם סופי, השקיעו הרבה". כלומר, אם ייתלה בן יוסף – הגיבו בחוזקה. אחד מעוזריו של ז'בוטינסקי העיד כי הוא שלח את המברק לאחר היסוסים רבים. ערב התלייה שוחרר מפקד הארגון, משה רוזנברג, מתפקידו ובמקומו מונה דוד רזיאל שהתבלט בפעולות "יום ראשון השחור".

קציר דמים שלא נודע כמוהו

מערכת התגובות על תליית בן־יוסף החלה כשבוע לאחר התלייה. השלטון הבריטי ביצע את גזר הדין, אבל התגובה כוונה נגזר הערבים. ב-4 ביולי 38' נהרגו בתל אביב שני ערבים ותשעה נפצעו בשתי תקריות של השלכת רימונים וירי. בירושלים תקף האצ"ל אוטובוס ערבי ליד משטרת מחנה יהודה: ארבעה ערבים נהרגו ו-12 נפצעו, מהם שבעה קשה.

יומיים לאחר מכן הסלים הארגון את פעולותיו בפיגוע חסר תקדים. לראשונה הוכנס לשימוש בארץ המטען המושהה, או המוקש בלשון אותם ימים. בשעה שש לפנות ערב ירד חבר הארגון לשוק של חיפה כשהוא מחופש לסבל ערבי ונשא שני כדי חלב בעלי דפנות כפולות, מלאות יתדות ברזל (ניטים). כל אחד מהכדים הותקן כפצצת שעון. הוא הניח את הכדים בשוק והסתלק. המטען הראשון התפוצץ כעבור שעה קלה, והשני כמה דקות אחריו. קציר הדמים: 21 ערבים הרוגים ו-52 פצועים.

באותו יום הושלכה פצצה בשוק הערבי המקורה ברחוב דוד בירושלים ("הבטרק"): שני ערבים נהרגו וארבעה נפצעו. בעבור יומיים הוטלה פצצה לעבר כיכר האוטובוסים הערביים ליד שער יפו בירושלים: שלושה ערבים נהרגו ו-19 נפצעו. ביום שישי, 15 בחודש, הניח האצ"ל מטען חבלה נוסף ב"בטרק", שהתפוצץ כשהמוני המוסלמים יצאו מתפילת יום השישי: יותר מעשרה ערבים נהרגו ויותר מ-30 נפצעו.

עשרה ימים לאחר מכן הגיע הקטל לשיאו. איש הארגון מחופש לסבל הניח מוקש חשמלי נוסף בשוק הערבי של חיפה, מרחק 20 מטר מהמקום שבו אירע הפיצוץ הראשון. הפעם היה זה פח זיתים שבתוכו הוסתר מטען במשקל יותר מ-30 ק"ג, וכמובן הרבה ניטים. הפיצוץ "הביא לקציר דמים שלא נודע כמוהו מאז פרצו המאורעות". לפי הודעה רשמית נהרגו בפיגוע 35 ערבים. ההגנה העריכה שנהרגו כ-60 ערבים. האצ"ל לא נטל אחריות לפיגועים. היישוב המאורגן, שגינה את ההתקפות הקודמות ונחרד מזו האחרונה, ניסה לטעון כי לא ייתכן שיד יהודי במעל. דוד בן גוריון גרס באוזני הנציב העליון מקמייקל כי "מתוך המבנה המסובך של הפצצה והמומחיות שנדרשה להרכבתה אין נראה הדבר כי היא מתוצרת מקומית ויש להניח שהובאה מחו"ל. מכאן ניתן להניח שיש יד בכך לסוכנים נאצים".

כל אותו חודש המשיך האצ"ל בפעולות כמו ירי על כלי רכב ועוברי אורח, הטלת רימונים לבתי קפה והנחת מוקשים בשבילי פרדסים. בגיליון מס' 3 של "הבולטין הלאומי" מציין הארגון, כי "נמצא שהאבידות הערביות בחודש יולי הגיעו ל-140 נפש, יותר מאבידות היהודים בשנה וחצי מאפריל 36' עד אוקטובר-נובמבר 37'". ב"עלון המפקדה הפנימית" נכתב: "מספר חללי האויב מאז יום התלייה גדול פי שלושה ממספר חללי היישוב באותה תקופה".

ב-26 באוגוסט 38' חתם האצ"ל את גל הפיגועים בהנחת מטען בשוק דיר־סלאח ביפו, כתגובה על שורת מעשי טרור נגד יהודי תל אביב. איש המחלקה הערבית של הארגון החדיר לשוק מטען דומה לאלה שהופעלו בחיפה, והסתלק. 24 ערבים נהרגו בפיצוץ ו-35 נפצעו.

כעבור יומיים הפסיק האצ"ל את "פעולות התגובה" לאחר שנפתחו דיונים למיזוג בינו לבין ההגנה. המשא ומתן הגיע לכלל סיכום אך טורפד בסופו של דבר על ידי בן גוריון, שכתב: "בריונים אלה מחקים בכל תכסיסי הנאצים, הם אויבינו בנפש".

רושם כביר וחיובי

האצ"ל שמר על הבלגה עד פברואר 39'. ב-23 בחודש פורסמה כוונת בריטניה לסגת מתוכנית החלוקה ולייסד בכל שטח המנדט מדינה פלשתינית שבה יובטחו זכויות המיעוט היהודי. הפלשתינאים פרצו בגל של הפגנות שמחה וגם הטילו פצצה בירושלים שממנה נפצעו שישה יהודים, וירו למוות בשלושה יהודים בחיפה.

מפקדת האצ"ל החליטה להגיב ב"יום שחור", שמטרתו היתה לטרפד את התוכנית הבריטית "ולהפר את שמחת האויב". לראשונה ויתר הארגון על הניסיון להצדיק את פעולותיה כ"תגובה" לרצח יהודים, או כמעשה של נקמת דם ברוח עמי המזרח התיכון. ויזם סדרת פיגועים במטרה מוצהרת לעורר הד מדיני. ב-28 בפברואר 39', בשעה 6:30 בבוקר, רעדו שכונותיה המזרחית של חיפה מרעם שתי התפוצצויות. מטען אחד התפוצץ באולם הכרטיסים של תחנת הרכבת המזרחית. מטען שני התפוצץ בשוק הירקות הסמוך, זה שכבר ספג שני פיגועים ביולי 38'. 37 ערבים נהרגו ו-39 נפצעו. באותה שעה נורה ונהרג ערבי בירושלים ושלושה נוספים נהרגו מפצצה שהושלכה ל"בטרק" בעיר העתיקה. שלושה ערבים נהרגו בסביבות תל אביב ואחד נפצע קשה.

ז'בוטינסקי כתב לדוד רזיאל: "המאורע שקרה כעין תשובה על הפגנות ה'ניצחון' של שונאי המדינה העברית עשה רושם כביר וחיובי על כל החוגים בלי יוצא מהכלל, הן היהודים והן הנוצרים… ושם גבולות לכיוון האנטי ציוני בחוגי הממשלה". המעשה קיבל, בדיעבד, גושפנקה אידיאולוגית; הטרור הפך לנשק לגיטימי של האצ"ל.

כעבור שנים ניסה מנחם בגין, בתפקיד מפקד האצ"ל, להמעיט מחשיבותה של תקופת רזיאל בתולדות הארגון ואמר כי האצ"ל של רזיאל פעל להשבת הכבוד הלאומי, ואילו בתקופתו (תקופת בגין) פעל למטרות מדיניות. נראה שבגין חטא לרזיאל: האצ"ל של רזיאל התחיל במעשי נקם, אך סיים בטרור מחושב שנועד להשפיע על המדיניות הבריטית ולהטיל אימה ופחד על הערבים – בדיוק כמו הטרור של האצ"ל בפיקוד בגין.

ביטוי מלא לכך ניתן כבר במאי 39', עם פרסום "הספר הלבן". להלן כמה מפעולות האצ"ל, כפי שלוקטו מספרו של דוד ניב "במערכות הארגון הצבאי הלאומי":

25.5.39: יחידת אצ"ל חדרה במכונית שנגנבה מאחיו של חיים ויצמן לרחוב נצרת בחלק הערבי של חיפה ופתחה באש מקלעים. 3 ערבים נהרגו, 5 נפצעו.

25.5.39: יחידת אצ"ל חדרה לכפר ביר־עאדס. 10 ערבים נפגעו. בין ההרוגים היו 4 נשים. ילד אחד נפצע. באותו יום פוצץ הארגון מטענים בקולנוע "רקס" בירושלים. 18 נפצעו: 13 ערבים, 3 שוטרים בריטים וזוג יהודים.

30.5.39: שני אוטובוסים ערביים הותקפו מהמארב ליד ירושלים, 10 ערבים נפצעו.

2.6.39: מטען התפוצץ ליד שער יפו בעיר העתיקה. 5 ערבים נהרגו, 19 נפצעו.

20.6.39: שוב התפוצץ מטען השהיה בשוק הערבי בחיפה, בפעם הרביעית בתוך שנה. רדיו האצ"ל הודיע על 52 הרוגים ערבים ו-23 פצועים. בן גוריון: "מעשה תועבה וטירוף הדעת… בריונים מאוסים"

4.7.39: ביום זה ערך האצ"ל 18 תקיפות חבלניות ברחבי הארץ שבהן נהרגו 20 ערבים ו-72 נפצעו. התקיפות כללו ירי מהמארב על כלי רכב אזרחיים, ירי על הולכי רגל, השלכת פצצות לבתי קפה וירי מרכב נוסע לתוך ציבור אזרחים.

20.7.39: 6 ערבים נהרגו ו-8 נפצעו בסדרת התקפות בשפלה ובתל אביב.

באותה שנה פעלו גם אנשי ההגנה באסטרטגיה דומה. ב-19 במאי ביצעה ההגנה פעולת נקם בכפר לוביה בתגובה על רצח אחד מחבריה. חוליה של הארגון נכנסה בלילה לכפר ואנשיה ירו לתוך בית שאור בקע מחלונותיו. שני גברים ואשה אחת נהרגו, גבר ושני ילדים נפצעו. "דבר", שלא ידע כי ההגנה אחראית למעשה, כתב למחרת: "זהו פשע מבעית, המעיד כי מבצעיו איבדו את שארית ההבחנה ונסתלק מהם זיק אחרון של רגש אנושי". כחודש לאחר מכן פעלה ההגנה בכפר בלד א-שייח. חמישה גברים הוצאו מבתיהם, הובלו אל מחוץ לכפר ונורו למוות.

בתוך כך דעך המרד הערבי במלחמת אחים עקובה מדם. מלחמת העולם השנייה פרצה, וסירובם של הבריטים להתיר כניסת פליטים יהודים מאירופה גרם ליישוב, ובכלל זה האצ"ל, למקד את המאבק בשלטון המנדטורי.


כאן חסר עמוד מהכתבה שדן בתקופה שבין תחילה מלחמת העולם השנייה, דרך האיחוד הזמני בין המחתרות לתנועת המרי, מותו של רזיאל בשליחות הבריטים בעיראק, מינוי של מנחם בגין למפקד הארגון, והפיגוע במלון דוד המלך בירושלים

… מפא"י והיישוב המאורגן נקטו עמדה דו־משמעית: אף שגינו את הטרור האנטי־ערבי, לא יצאו מגדרם כדי למנוע אותו. לעומת זאת, נכנעו לדרישת הבריטים לשבור את כוחם של אצ"ל ולח"י, ופתחו נגדם במערכה מאורגנת ("סזון") במטרה למנוע את הטרור האנטי-בריטי. כמו כן נכשלה ההגנה בכמה פעולות שבהן נהרגו אזרחים ערבים. באוגוסט 47', בתגובה לפיגוע בקפה "גן הוואי" בתל אביב שבו נהרגו ארבעה יהודים, פוצצה ההגנה בית בפרדס אבו-לבן ליד בני־ברק; בתוך ההריסות נקברו אם וששת ילדיה. ההגנה הביעה צער על המעשה, אך האצ"ל הבליט את המקרה והציגו כדוגמה לכפל לשון וצביעות מפ"איניקית טיפוסית.

האצ"ל, בפיקודו של בגין, החליט להעלות את תרומתו למאמץ המלחמה הכולל בכמה התקפות על כפרים ערביים שבהן נהרגו כ-40 ערבים, שהוגדרו בהודעות הארגון "פורעים". ב-18 בדצמבר 47' הטיל הארגון בשער שכם "חבית נפץ" (פצצה גדולה שפותחה נגד הבריטים ונועדה להיזרק ממשאית נוסעת). 17 ערבים נהרגו ו-32 נפצעו.

ב-30 בדצמבר 47' הטילה חוליה של הארגון מתוך רכב נוסע כמה קופסאות נפץ לעבר פועלים ערבים בשער בתי הזיקוק בחיפה. שישה ערבים נהרגו וכמה עשרות נפצעו. התגובה היתה מיידית וכואבת: המוני פועלים ערבים התנפלו על עמיתיהם היהודים וטבחו 40 מהם בסכינים ובמוטות ברזל. במה שנועד כימים כ"טבח בתי הזיקוק".

האצ"ל ניסה להצטדק וטען שהטבח הוכן מראש והיה מתבצע בכל מקרה, אבל התקשה לשכנע אף את אנשיו. משה עמיאל, מפקד הח"ק (חוליות קרב) של אצ"ל בחיפה, כתב: "בקרב השורות שלנו נפלה הרוח". ועיתון הנוער של הארגון כתב: "אין שהות לחטט בפצעים וגם אין זה מועיל. אך בשום פנים לא נראה עצמנו פטורים מללמוד, לתקן ומלהסיק מסקנות".

בפעולת נקמה על הטבח שנערכה ב-31 בדצמבר תקף כוח גדול של הפלמ"ח את הכפר בלד א-שייח, שבו התגוררו רבים מהפועלים שהשתתפו בטבח בבתי הזיקוק. בחילופי יריות נהרגו שלושה מאנשי הפלמ"ח ויותר ממאה ערבים (על פי דוד ניב). דו"ח הפלמ"ח מוסר, כי בגלל אש שנפתחה ממחנה סמוך של הלגיון הערבי "אי אפשר היה להימנע מפגיעה גם בנשים וילדים". למחרת חדרו אנשי האצ"ל ליפו, מחופשים לבריטים ורכובים על ג'יפ, וירו על "כוחות ערבים שהתרכזו לפעולה נגד תל אביב". עשרות ערבים נהרגו. לא נמסר כמה.

כעבור שלושה ימים הפעיל הלח"י משאית תופת מול בניין הסראיה ביפו. יותר מ-20 ערבים נהרגו ויותר מ-100 נפצעו. אגב, גם משאית התופת היתה נשק שהוכנס לזירה בידי יהודים. בתקופת המלחמה נגד הבריטים – בדצמבר 46', הצליח האצ"ל להחדיר לבסיס סרפנד משאית עם 200 ק"ג חומר נפץ; בפיצוץ נהרגו 40 חיילים וקצינים בריטיים.

למחרת הפיצוץ ביפו פוצצה ההגנה אגף במלון "סמירמיס" בירושלים, בעקבות מידע שגוי ששם שוכנת ההנהגה הערבית המקומית. 14 נהרגו, בהם קונסול ספרד בירושלים. כעבור יומיים גילגלו אנשי האצ"ל חבית נפץ מול שער יפו: 25 ערבים נהרגו וכמה עשרות נפצעו.

התגובה הבריטית־הערבית היתה קשה. ב-2 בפברואר התפוצץ משוריין בריטי עמוס חומרי נפץ מול מערכת ה"פלסטיין פוסט" (שמו המקורי של ה"ג'רוזלם פוסט"). הבניין נהרס ורבים נפצעו. לא נמסר על הרוגים. ב-22 בחודש הגיע כוח של לובשי מדים בריטיים לרחוב בן יהודה בירושלים על ארבעה כלי רכב, ושלושה מהם היו עמוסים בחומרי נפץ. הבריטים (או שהיו אלה ערבים שהתחפשו לבריטים, עד היום לא ברור) החלו לירות לכל עבר, הפעילו את המטענים על מכוניות התופת והסתלקו במכונית הרביעית. בסך הכל נהרגו 50 יהודים, בהם נשים וילדים, וכמה מאות נפצעו.

האצ"ל המשיך בסדרת פעולות נועזות של פריצה לערים ערביות והטלת מטעני חבית שזרעו הרס והרגו רבים, אבל המאבק היהודי-ערבי החל לקבל אופי שקרוב יותר למלחמה מאורגנת על שטחים ונקודות מפתח. בעיקר נכונים הדברים ממבצע נחשון אפריל 48' ואילך. האצ"ל ביקש להשתתף במלחמה, וקיבל הזדמנות להוכיח את יכולתו המבצעית בפעולה צבאית. המשימה היתה לכבוש את הכפר דיר יאסין, ליד ירושלים. אבל דווקא כאן, במבחן החניכה שלו, נכשל הארגון בכישלון הכואב ביותר בתולדותיו, ויחד אתו הלח"י, שגם אנשיו השתתפו בפעולה. פעולת  דיר יאסין היא, ככל הידוע, המבצע האחרון של האצ"ל שהוגדר פעולת טרור. תריסר שנות טרור יהודי הסתיימו, כמו בטרגדיה יוונית, בסצינה מקאברית עקובה מדם כשגיבור המחזה – הארגון הצבאי הלאומי – ממיט על עצמו קלון ידוע מראש. במשך שנים היה מוסכם על הכל, שבפעולה בדיר יאסין נהרגו יותר מ-250 ערבים, רבים מהם כנראה זקנים, נשים וטף (צוות מחקר של אוניברסיטת ביר זית מצא לפני שנים אחדות שמספר ההרוגים היה 107). השמועות על טבח, אונס והתעללות שביצעו אנשי האצ"ל – גם אם היו מופרכות, או למצער מוגזמות – הטילו אימה על ערביי הארץ והיו בין הזרזים לבריחה הגדולה.

סוף דבר

אפילוג לסיפור הטרור היהודי טרם נכתב. בהיפוך תפקידים, שאיש לא יכול לשערו לפני 50 שנה, דורש כיום בנימין נתניהו (בתפקיד הבריטים) מיאסר ערפאת (בתפקיד בן גוריון) לבצע "סזון" אמיתי "לא בדיבורים" נגד אחיו מהחמאס (בתפקיד האצ"ל, כמובן).

ואם לא כך הם פני הדברים – אז כנראה שצדק יצחק שמיר: הים הוא אותו ים והערבים אותם ערבים, ורק היהודים הלכו והזדככו עם השנים.

בין גורל היהודים לגורל הפלסטינים

פורסם באתר סרוגים 07.10.18, כ"ח בתשרי תשע"ט

כשמאלני ותיק מעולם לא הצלחתי להבין כיצד אנשי ימין, ובעיקר המשכילים שבהם, עיוורים לאנלוגיה בין גורל היהודים כמיעוט נרדף בגולה לבין גורל הפלסטינים שתחת שליטת ישראל, ויותר מכך, להקבלה בין גוים אנטישמיים שהתעמרו ביהודים, לבין יהודים שמתעמרים היום בערבים. בסרט הדוקומנטרי "טהורה לעד", שזכה לאחרונה באמי, אודות הגזענות של אוהדי בית"ר ירושלים נגד ערבים, יש רגע נוגע ללב כאשר שחקן חיזוק ארגנטיני בקבוצה שואל למצלמה: "כיצד יהודים יכולים להיות גזענים? הרי הם עצמם סבלו מגזענות", ותשובה אין.

אני שומע הרבה הצטדקויות כי אין דמיון בין הדברים, וכי הערבים הם אויב שוחר רע ואילו היהודים בגלות היו כולם טובים ותמימים, אבל גם אם נקבל את הטענה כלשונה איך בה כדי להצדיק את התופעה. גזענות מבוססת תמיד על אמת מסוימת. יש אמת בטענה של גזענים לבנים כי אחוז הפושעים השחורים בארה"ב גדול בהרבה מחלקם באוכלוסיה. הבעיה מתחילה כאשר הלבנים מתייחסים אל כל השחורים כפושעים. התוצאה היא שגם האזרח השחור שומר החוק מקבל יחס כמו פושע, ואז הוא שואל את עצמו: מה יוצא לי מזה? או במילותיו של ריש לקיש לרבי יוחנן אחרי שכינה אותו ליסטים: 'ומה הועלת לי? שם קראו לי רבי וכאן קוראים לי רבי'.

כלומר, מעבר להיותו של הגזען פסול מבחינה מוסרית, ובמקרה שלנו כיהודים בור ועם הארץ מבחינה היסטורית, הוא גורם בעמדתו רק להחרפת הבעיה. במקום לעודד את המתונים מקרב הערבים להתמיד במתינותם ולתת להם תחושה כי קבלת מדינת ישראל כעובדה מוגמרת תהיה טובה להם, הגזען מודיע להם כי לעולם יתויגו על פי מוצאם ויישפטו על פי הגרוע בבני עדתם בלי קשר למה שיעשו. כך יוצא שהגזענים גורמים להקצנה של הצד השני, מערערים את הביטחון ובסופו של דבר פוגעים במדינה.

על כן הייתי כנדהם לנוכח הידיעה באתר סרוגים שכותרתה "מחריד: תיעוד הקטטה ההמונית בנצרת. צפו". אין שום סיבה לידיעה כזו באתר מלבד הרצון להוציא את דיבתם של הערבים כגזע של אנשים אלימים. האתר אינו מכסה באופן שוטף את נצרת על שלל בעיותיה והישגיה, והידיעה אינה חלק מכרוניקה שוטפת המתייחסת אל הטוב ואל הרע בעיר. כל מטרתה להשחיר את פני הערבים אפילו לא כלאומנים אנטי יהודים, אלא סתם כבריונים ופושעים.

ואם נמצאה בכל זאת נחמה פורתא בידיעה היא מופיעה במלה הראשונה בכותרת: 'מחריד'. במקום כלשהו אולי הבינו העורכים כי יש משהו צורם בידיעה כמו שהיא וחיפשו קולב להצדיק אותה. הפתרון נמצא ברגש שאמור לעלות מצפייה באותה תגרה מגוחכת בין 4-5 עבריינים. אז בואו נודה על האמת: מחריד זה לא. אבל יפה שנעשה ניסיון למצוא עילה אזרחית-אנושית-עיתונאית להצגת הסיפור. עדיפה צביעות על פני אובדן מלא של הבושה.

Israel Under a Populist Regime

Published 24-09-2018 at the "Forward" opinion section

The word is out that American liberal Jews, especially the young ones, are distancing themselves from Israel.

As an Israeli liberal Jew, I’d love to know how you do that. There are days I want to distance myself from Israel too. But every morning I wake up and there it is, like Woody Allen’s mother in New York Stories, gazing back at me from the sky, talking nonsense and doing shameful stuff, for everyone to see.

Good old passive-aggressiveness won’t work here. It’s too late for you to give us the silent treatment, to back down and walk away like you had nothing to do with it. American Jewry’s unreserved support of Israel over the years made it an accomplice to whatever is wrong with Israel now.

Walking away is not an option, and not just because of your moral obligation and shared destiny and yada yada yada. Jewish communities all over the world are facing a new flavor of anti-Semitism and suffer deadly terror attacks, attacks that are not always totally disconnected Israel’s policies.

Like it or not, you’re in the game; therefore, you have every right to voice your reservations and concerns, and take an active part in Israel’s internal politics, just like Israel meddles in yours.

As a fellow liberal and a Jew, I urge you to do so. The liberal camp in Israel needs your help now.

Israel’s democracy is crumbling and on its ruins is rising a populist right-wing regime. As Jan Werner Müller, a researcher of populism at Princeton, explains, “populists (like [Prime Minister Benjamin] Netanyahu) see themselves as the only legitimate representatives of the people. There is no longer a legitimate political debate because any criticism of the regime — a demonstration on the street, a court ruling or an investigative report on TV — is labeled as anti-democratic since it undermines the will of the people.”

Following the footsteps of Turkey, Russia, Hungary and Poland, the Israeli government is undermining NGOs, discriminating against minorities, weakening the judicial system, transferring the state resources to associates, inciting against the free press and imposing restrictions on academia and civil society.

As to the long struggle with the Palestinians, the masks are off and current coalition members openly speak about annexation of the occupied territories without giving full citizenship to the Arabs, which would make Israel formally an apartheid state.

This is a new and very confusing state of affairs which many fail to grasp, for democratic rituals seem to take place outwardly and it requires some scrutiny to see that the process is hacked to its bones. This is why it is crucial to call this façade for what it is — a non-liberal democracy is nothing but a new form of tyranny. As such it must be eradicated.

America is facing a similar crisis, but there are major differences between our two countries. Unlike Donald Trump, Netanyahu is intelligent and experienced. Moreover, Israeli democracy is much feebler and more fragile than its American counterpart. It will take a formidable effort to crack the wall of indifference around the Israeli public.

The voice of American Jewry may play a major role in it.

Natalie Portman’s protest against Netanyahu, restrained as it was, caused a considerable ripple in the Israeli discourse, but it faded away with no other voices following.

Ron Lauder’s op ed in the New York Times passed almost unnoticed in Israel. To make his point, he should have printed it in Israeli papers in Hebrew.

Israelis are not the people to be persuaded with subtle nuance. You must pound it in their faces blunt and simple, if you want to be noticed.

Just ask Bibi.

Finally, in addition to a common ethnicity, American and Israeli liberals share a common interest in protecting liberal democracy on its own. Populist regimes create allegiances with one another, and so must we.

Populism is a global threat to liberal-democracies, so joining forces with other liberals in other countries is the most obvious thing to do.

ישראל תחת משטר פופוליסטי

פורסם במדור הדעות של "הארץ" 06.09.2018.

הדמוקרטיה הישראלית מתפוררת ותחתיה עולה שלטון ימני פופוליסטי, שנראה בלתי מנוצח בקלפי. התמונה עקבית וברורה ורבים מהכותבים בעיתון "הארץ" וגם בכלי תקשורת אחרים מתריעים עליה, אך נראה שהכל מחמיצים שתי נקודות מהותיות בלב העניין, וכך יוצא שקריאות השבר נופלות ברובן על אזנים ערלות.

הטעות הראשונה היא הנטיה להגדיר את התופעה כפשיזם בסגנון שהיה באירופה בשנות השלושים של המאה העשרים. השנייה היא להימנע מלהצביע על הדרך קדימה, ולהסתפק באיזו קריאה כללית נואשת "להתעורר" או "לפתוח את העיניים", כאילו ברגע שייפתחו העינים הדרך קדימה תהיה ברורה מאליה.

דוגמה אופיינית לכשל הכפול ניתן למצוא במאמרו של זאב שטרנהל, "השמאל צריך להתארגן למלחמת חפירות" ("הארץ", 31.8), שבו קרא לצאת למלחמת חפירות "בשדה החינוך, התרבות וההגנה על זכויות האדם", אך סיכם כי כנראה "לא תישאר ברירה, אלא להמתין שיתהווה סביבנו משבר דרמטי, שיפקח סוף־סוף את עיני הישראלים".

אף שקיים דמיון בין מה שקורה בימים אלה בישראל לבין תהליכים שהתרחשו באירופה בשנות השלושים, הפופוליזם הימני החדש אינו פשיסטי במובנו הקלאסי. נראה שלמרות הכל איננו בדרך לשלטון אימים טוטליטרי, אלא אל סוג של דמוקרטיה מנוונת ומעוותת, המעוקרת מכמה ממרכיבי היסוד שלה, שתישען על הסכמה חברתית רחבה, בדומה למה שקורה היום ברוסיה ובטורקיה ובכמה ממדינות מזרח אירופה.

עיקר הנזק בהשוואה לפשיזם הוא בתחושה של רבים כי אם זו הסכנה, הרי שלעת עתה מצבנו אינו כה נורא משום שנותרה עוד דרך ארוכה עד תחתית התהום. אבל מה אם זו התחתית? מה אם ניאלץ להסכין למצב הנוכחי של דמוקרטיה לכאורתית שבו אין סיכוי לשינוי שלטוני?

כפי שמסביר יאן ורנר מולר בראיון שהעניק לעיתון זה, זאת טעות לחשוב שמשטרים פופוליסטים ייעלמו מעצמם מתוך שייכשלו בניהול ענייני המדינה. הפופוליסטים ינציחו את שלטונם בלי קשר לתוצאות המדיניות שלהם. הם ילחצו את מתנגדיהם רק בעוצמה הנדרשת כדי לעקר את השפעתם הפוליטית ולא מעבר לכך. לא יוקמו גולאגים לכליאת מתנגדי משטר והשב"כ לא יגיע בלילה להעלים אנשים. תספיק דה-לגיטימציה שלהם בתקשורת המיינסטרימית והשכחה של עצם קיומם מתוכניות הלימוד. ואם יגבירו המתנגדים את התנגדותם לשלטון, אפשר יהיה להפעיל טרור מידתי, כמו רצח של עיתונאי או מנהיג אופוזיציה מדי פעם, כפי שנעשה ברוסיה, או סתם לפטר אנשים ממשרות בשירות המדינה, כפי שנעשה בטורקיה, הונגריה, פולין וצ'כיה. הכל לפי הנדרש ולא מעבר לכך. בישראל, שבה ההתנגדות מגיעה מציבור נהנתן ונרפה, מספיק למנוע מינוי מדענית בגלל חתימה על עצומה, או לסגור גלריה לאומנות שסרחה כדי להגיע לתוצאה דומה.

זהו מצב עניינים חדש ומבלבל מאוד. במדינות שהוזכרו מתקיימות בחירות והשליטים עומדים לכאורה למשפט הבוחר. הטקס הדמוקרטי מתקיים כלפי חוץ ורק במבט חקרני יותר אפשר לגלות שזוהי פסאדה ריקה מתוכן. רבים אינם מוצאים פסול במצב עניינים שכזה, שבו המושגים מטושטשים והשינוי לרעה הדרגתי בשיטת הסלמי, ולראיה הגדי טאובים והעירית לינוריות הפורחים ומלבלבים על קווי החפירות שבין המחנות. וכאן עולה הנקודה השנייה שהכל מחמיצים ואיש אינה קורא לה בשם: דמוקרטיה א-ליברלית אינה דמוקרטיה אלא סוג חדש של עריצות. אולי עריצות מתונה, מינימליסטית, אבל עדיין עריצות. חשוב להגדיר את התופעה בשמה כי אז הכל מתבהר והדרך קדימה מתבררת מאליה. עריצות אינה צורת שלטון לגיטימית ומכאן שיש למגרה מעל פני האדמה.

הנטייה הטבעית של ליברל-דמוקרטים היא לחשוב במונחים של שיח, שכנוע והפצת רעיונות ועובדות, אולם עריצות אינה מצייתת לכללי השיח על פי מהותם, אלא רק מנצלת אותם באופן ציני להעמקת שליטתה. מזה יש להבין כי אין עוד על מה לדבר ואין עם מי. עריצים לעולם אינם משתכנעים שטעות בידם ומוותרים על השלטון מרצונם. כדי להסירם ולהשיב את הדמוקרטיה על כנה יידרשו אמצעים דרסטיים החורגים ממסגרת השיח הליברלי-דמוקרטי. מידת החריגה שתידרש תהיה כגודל הסטייה מעקרונות הדמוקרטיה שיפעיל השלטון.